I am grady to see

来源:学生bt365 体育投注_bet365体育投注在线网址_bet 365体育投注网址帮助网 编辑:bt365 体育投注_bet365体育投注在线网址_bet 365体育投注网址帮 时间:2019/10/09 07:05:02
IamgradytoseeIamgradytoseeIamgradytosee我很高兴见到你我很乐意见到你我很想见你应该为iamgladtoseeyou很高兴见到你很高兴认识你我grady看到你~不知

I am grady to see
I am grady to see

I am grady to see
我很高兴见到你

我很乐意见到你

我很想见你

应该为i am glad to see you
很高兴见到你
很高兴认识你

我grady看到你~
不知道“grady”什么意思···
貌似你打错了···